De Club

logosmall
De Lakenvelder en Vorwerkhoender club
De Lakenvelderclub is opgericht in 1980 te Zeist en heeft als doel “het bevorderen van de fok en het houden van het Lakenveltsche Hoen’.

Enkele jaren geleden sloot de Vorwerkhoenderclub zich aan bij de Lakenvelderclub.
De Lakenvelder- en Vorwerk-hoenderclub tracht de doelstelling te verwezenlijken door met name de contacten tussen de fokkers van de beide rassen te bevorderen. Hiertoe wordt jaarlijks een clubdag georganiseerd en komt periodiek een clubblad uit.

Tijdens de fokdag komen o.a. problemen onder de aandacht die zich voordoen bij de fok. Er zijn hierbij altijd keurmeesters aanwezig die uitleg geven over de vele facetten die bij de fok van genoemde rassen van belang zijn. Met hen kan ook van gedachten gewisseld worden en vragen gesteld. Het gemeenschappelijke fokdoel wordt vast-, c.q. bijgesteld. De speciaalclub tracht tevens de uniformiteit van de keuringen te bevorderen. Keurmeesters spelen een belangrijke rol bij het realiseren van het ideaalbeeld van het Lakenvelder en Vorwerkhoen, omdat zij door opmerkingen tijdens de keuringen de fokkers in een bepaalde richting kunnen sturen. De fokrichting moet uiteraard uniform zijn met de standaardnormen van de NHDB.

Daarnaast tracht de speciaalclub de beide rassen te promoten door het uitzetten van extra ereprijzen op de diverse tentoonstellingen in ons land.
In haar clubblad publiceert de club wetenswaardigheden over het houden en fokken van Lakenvelder en Vorwerkhoenders. Een belangrijk onderdeel is het geven van fok-adviezen aan de leden/fokkers. Zo krijgen beginnende fokkers meer kans van slagen bij de start van hun hobby.

Powered by: Wordpress