Jubileum clubboek 2020

Voor ons 40 jarig jubileum willen we en leuk lustrumboekje te maken waarin we al onze fokkers persoonlijk aan het woord laten. Géén traditioneel kippenboek maar een bundel met korte teksten, foto’s of illustraties van, vóór en dóór onze leden. 

Zo kan iedereen zijn of haar verhaal vertellen! Of u kort, of al eeuwen lid bent; geen, één of ruim  100 hoenders houdt; u bent aan het woord!! Het gaat om een korte tekst van ongeveer 150-200 woorden. Dat zijn 8-10 normale zinnen, dus dat kan voor niemand te veel zijn.

De foto
De foto of tekening moet liggend formaat zijn. Als u deze met uw telefoon maakt houdt die dan horizontaal!! Natuurlijk is het nog leuker als u zelf op die foto staat. Dan zien we ook echt de fokker die aan het woord is. Vraag dus een familielid om de foto voor dit boekje te maken.

We vragen u om voor 15 januari een korte tekst en foto in te sturen. Dat kan het beste gewoon per email. Wij maken er dan voor de lustrum vergadering op 18 april, een leuk boek van. Heeft u hulp nodig of heeft u vragen neem dan contact op met de secretaris, we helpen graag.

VOORBEELDEN

We geven een paar voorbeelden van mogelijke verhalen:
(die uzelf bedenkt zijn leuker!!)

  • Het jaar dat ik mijn mooiste dieren fokte en daar prijzen mee won.
  • Mijn eerste kennismaking met onze club  (tijdens de vergadering kraaide een haan)
  • De dag dat ik mijn kippen kwijt was’ (ze zaten allemaal in de boomgaard van de buren)
  • De avonturen van de onvruchtbare Vorwerkhaan (die daarna nog vele jaren rondliep)
  • Hoe ik verliefd werd op de Lakenvelder (tijdens een fietstocht liepen ze in de wei en ik viel bijna van mijn fiets)
  • Hoe mijn Vorwerkhen toch kuikens had (ze bleef broeds en wist zich zo goed te verstoppen dat ze met 9 kuikens terug kwam)
  • Mijn eerste Europese Vorwerk inzending (en toen werd ik Europa-meister!)
  • Hoe de kippen bij mijn opa liepen (en hoe ze over de jaren toch ook veranderd zijn)
  • Foto’s en toelichting van mijn kippenverzameling (beelden, schilderijtjes, borduurwerk)

Powered by: Wordpress